เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ปฏิทินวิชาการของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ปฏิทินวชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สังกัด สพม. ลำปาง ลำพูน"อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "MAY พฤษภาคม 2021 SUN MON TUE วันหยุดพิเศษ/วันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม WED THU FRI SAT วันฉัตรมงคล 10 12 16 13 เปิดภาคเรียน (ครู) -ประชุมเตรียมงาน 17 14 18 19 23 อนุมัติจบม.3 ม.6 รอบที่2 20 24 21 25 22 30 26 วันวิสาขบูชา 27 29 ทดสอบพื้นฐานม.1 31 ประกาศห้องเรียนม.1 ครูส่งแผนการสอน รายงานตัวม.1 และม.4เพิ่มเติม"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "วันหยุดพิเศษ/วันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม SUN TUE 1 WED THU FRI มิถุนายน JUNE 2021 ปฐมนิเทศนักเรียน 2 SAT 5 พระบรมราชินี เลือกตั้ง สภานักเรียน 13 10 14 3 ประชุมผู้ปกครอง 1/2564 มิถุนายน 2564 เวลาคาบ7- คาบ เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 20 21 17 วันไหวัครู กิจกรรม ทำพานไหว้ครู 22 23 นักเรียนม.2 7-8 27 24 28 29 26 กิจกรรมต้านยาเสพติด 30 ตำบลแม่ดืน นต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่ มิถุนายน 2564 เวลา นักเรียนลงทะเบียนแก้ มผ ระยะเวลาในการแก้ไข "0" "s" "มส" รอบที่1: วันที่1 มิถุนายน กรกฎาคม 2564 รอบที่2: วันที่9 กรกฎาคม- กันยายน 2564 ระยะเวลาในการ รแก้ไข "เรียนซ้ำ" วันที่ มิถุนายน 23 กันยายน 2564"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "วันหยุดพิเศษ/วันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม SUN MON TUE 2 10 WED 3 THU FRI สิงหาคม AUGUST 2021 SAT 11 งดทุกกิจกรรมก่อนสอบ 10 11 สอบกลางภาคเรียนที่1 1/2564 15 12 16 12 วันแม่แห่งชาติ 13 17 22 13 20 24 21 23 สำรวจเวลาเรียน ไม่ถึง 60% กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 26 29 30 27 14 31 28"


อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^