เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา


– ที่อยู่สถานศึกษา
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 32 หมู่ 16 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
– หมายเลขโทรศัพท์

โทร. 053-509-398
– หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)

โทร. 053-509-398
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

mtw@mtw.ac.th
- แผนที่ตั้งสถานศึกษา
https://goo.gl/...ps/nQfjvUzjA7G6Bmsv6
^